εργασία σε ύψος με χρήση σχοινιών

PROFESSIONAL Rope Access Solutions

Previous slide
Next slide

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εργασίες σε ύψος με χρήση σχοινιών που αναλαμβάνει η ομάδα μας.

Εργασίες σε κτίρια

Επισκευές και βαφές τοιχοποιίας, καθαρισμός υαλοπινάκων.

Μηχανολογικές εργασίες

Επισκευές σε μηχανολογικό εξοπλισμό, τοποθέτηση υδρορροών, συγκολλήσεις - μεταλλικές κατασκευές.

Ηλεκτρολογικές εργασίες

Αλλαγή λαμπτήρων, τοποθέτηση κεραιών σε ιστούς τηλεπικοινωνίας, τοποθέτηση εξοπλισμού σε μετεωρολογικούς ιστούς.

Γεωτεχνικές εργασίες

Τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων βραχοπροστασίας (Βραχοπαγίδες - Φράχτες).

Κοπή δέντρων

Κοπή - κλάδεμα υψηλών δέντρων σε κατοικημένες περιοχές.

Επιθεωρήσεις NDT

Επιθεωρήσεις κατασκευών χρησιμοποιώντας τεχνικές μη καταστροφικών ελέγχων (NDT).

Confined spaces

Εργασίες σε περιορισμένους χώρους (σιλό, δεξαμενές εμπορικών πλοίων).

Ασφάλεια στην εργασία

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε εργασίες σε ύψος - περιορισμένους χώρους, εγκατάσταση συστημάτων προστασίας από πτώση.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.